INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Výrobní a provozní kontrola

Provozní kontroly se zaměřují na odhalení defektů na zařízeních a jejich částech, které jsou již v provozu, a na různých typech již instalovaných konstrukcí. Tyto kontroly provádíme nejen na lanových drahách a ocelových konstrukcích, ale i na mnohých jiných instalacích.
Do výrobních kontrol potom spadají veškeré typy kontrol, odehrávající se ve výrobe různých zařízení a konstrukcí. Může jít o kontroly materiálů určených k výrobě, ale také o mezioperační kontroly a výstupní kontroly.
Veškeré provozní i výrobní kontroly jsou prováděny na úrovni akreditované zkušebny.

Provozní kontroly

Společnost Inwiro provádí provozní kontroly a inspekce na funkčních zařízeních a konstrukcích za použití celé řady nedestruktivních metod. Testujeme různá zařízení a konstrukce, ale primárně se specializujeme na:

 • Lanové dráhy a vleky
  Na lanových drahách provádíme kontroly ocelových lan, konstrukcí a jejich částí, jako jsou sedačky, závěsy, čepy kladkových baterií bez demontáže, svary lanových kotoučů, úbytky materiálů na konstrukci atd.
 • Ropné vrty
  Kontrolujeme ocelová lana, která jsou součástí ropné soustavy, a nalezneme i případná drobná a začínajích poškození. Realizujeme prohlídky částí vrtných souprav, jako jsou bubny, vzpěry apod.
 • Důlní a těžní zařízení
  Nabízíme nedestruktivní kontroly ocelových lan, závěsných prvků a konstrukcí v hlubinných a povrchových dolech.
 • Jeřáby
  Provádíme magnetoinduktivní kontrolu ocelových lan hlavního i vedlejších zdvihů jeřábů.
 • a další...

Výrobní kontroly

Našim zákazníkům poskytujeme možnost využití nedestruktivního testování při samotné výrobě.

Např. lze provést kontrolu výchozího materiálu ještě před započetím výroby, kdy se testuje jeho jakost a kompaktnost, což může odhalit skryté vady (zdvojeniny, trhliny aj.) a tím se zamezí následným časovým ztrátám při obrábění. Toto je zvláště výhodné u obrobků větší velikosti, kdy výrobní proces trvá delší dobu (obráběcí stroj tedy nepracuje mnoho hodin zbytečně, než se vada materiálu projeví, ale kazový materiál je vyřazen ještě před započetím výrobního procesu).
V případě potřeby provádíme i tzv. mezioperační kontroly. Jakmile je dokončen konkrétní výrobní krok (např. svařování částí výrobku), jsme schopni okamžitě provést potřebné testy a odhalit případné výrobní nedokonalosti a to ještě před započetím následujícího výrobního kroku. Jednotlivé kontroly sladíme s výrobním procesem zákazníka takovým způsobem, aby nebyla narušena plynulost výroby.
Samozřejmostí jsou i případné výstupní kontroly za použití nedestruktivních metod, kterými ověříme bezkazovost výsledného výrobku nebo komponenty, např. dílu mostní konstrukce ještě před převozem na staveniště a tím zajistíme potřebnou bezpečnost. Všechny tyto kontroly jsme schopni provádět přímo u zákazníka, čímž šetříme náklady na převoz testovaných obrobků nebo výrobků.

K jednotlivým testovaným výrobkům vystavíme protokol o provedené nedestruktivní zkoušce.

 

Jste zde: