INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Ultrazvuková metoda

Ultrazvuková metoda měření je založena na vysílání ultrazvuku do materiálu a jeho následné detekci a analýze. Ze všech námi používaných metod má ultrazvuk největší rozsah. Pomocí této metody zjišťujeme necelistvosti v celém objemu zkoušeného materiálu a to v závislosti na struktuře i kvalitě povrchu a jeho geometrii.

Nejpoužívanější variantou je metoda pulzní, která funguje na principu vysílaní ultrazvukových pulzů do materiálu - ty jsou následně detekovány a analyzovány. Tato metoda funguje na stejném principu, který využívají i lodě mapující mořské dno pomocí sonaru.
Hlavní výhodou ultrazvukové metody je vysoká přesnost, velký rozsah a okamžité zobrazení výsledku zkoušky.

Ultrazvukovou metodu využíváme například u kontrol:

  • svarů
  • korozivního úbytku materiálu
  • tloušťky materiálu
  • plechů
  • čepů kladkových baterií bez demontáže
  • hřídelí
  • a dalších...

 

Jste zde: