INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Kontrola ocelových konstrukcí

Společnost Inwiro provádí kontroly a inspekce na všech druzích ocelových konstrukcí, jako jsou například konstrukce různých hal, ropné vrty, mostní konstrukce, jeřáby a jiné konstrukční části různých zařízení a jejich instalací. Umístění těchto konstrukcí pro nás není limitující – naši odborníci jsou proškoleni pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Na těchto konstrukcích kontrolujeme např. nosníky, podpěry, svary, měříme korozní úbytek konstrukce a mnohé další.

Možnosti kontrol jsou opravdu rozmanité - jsme schopni podrobit zkouškám například i části dopravních prostředků (svary na podvozku aut, motocyklů aj.).

Součástí kontrol ocelových konstrukcí je i kontrola ve výrobě, kde můžeme odhalit skryté výrobní vady nebo vady používaných materiálů, a tím zajistit jejich celistvost a bezpečnost ještě před nainstalovaním na místo, například u jednotlivých dílů mostu. Tyto kontroly jsou mnohdy také nařízeny bezpečnostními předpisy. Zhodnocení stavu konstrukce provádíme na základě námi vypracovaných postupů, které jsme zdokonalovali řadu let.

Při kontrolách využíváme nedestruktivní metody testování a vlastní unikátní postupy. Např. pomocí ultrazvuku můžeme odhalit téměř jakékoliv necelistvosti konstrukce. Další metodou nedestruktivního testování je vizuální kontrola, díky které zjistíme stav korozního poškození, deformaci nosníků, kvalitu spojů a další možné vady konstrukce. Dále testujeme pomocí magneticko-práškové metody, rentgenu a kapilární metody.

Unikátní kontroly na lanových drahách

Společnost Inwiro je v oblastni kontrol lanových drah zcela výjimečná. Díky dlouholetým zkušenostem a unikátním postupům se řadí ke špičce v rámci celé České republiky i v zahraničí a jako jediná společnost nabízí skutečně komplexní soubor služeb. Řada námi vyvinutých postupů umožnuje provádění kontrol na různých částech lanových drah dokonce bez jejich demontáže, čímž zkracuje dobu nutnou na odstavení lanovky a šetří provozovateli náklady spjaté s provedením nutných/povinných kontrol.

Na lanových drahách kontrolujeme např. tyto komponenty: čepy kladkových baterií (bez demontáže), svary na podpěrách a ve stanicích, svary lanových kotoučů, hřídele lanových kotoučů (opět bez demontáže), kotevní šrouby a úbytek materiálu na podpěrách a mnohé další.

Při kontrole svarů lanových drah je běžně používán magnetický prášek, který vyžaduje kontrastní pozadí (bílou barvu), jenž viditelně zůstává na konstrukcích. Našim zákazníkům však nabízíme možnost provedení kontroly v nočních hodinách za použití fluoroscenční metody, která nijak neovlivní vzhled konstrukce a například nedávno provedený nátěr sloupů tím nijak neutrpí.

 

Jste zde: