INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Kontrola ocelových lan

Nedestruktivní kontrola ocelových lan umožňuje kontrolu všech druhů ocelových lan, tyčí a drátů vyrobených z feromagnetických materiálů. Touto metodou lze zjistit necelistvosti povrchové i vnitřní. Případné mazivo na laně není překážkou, pokud ho není příliš a umožňuje průchod lana magnetickou hlavou.

Tato metoda je založena na principu zmagnetování ocelového lana a následné analýze rozptylových toků a změn rozložení magnetického pole v magnetické hlavě. Pro ND kontrolu využíváme stejnosměrné magnetické pole, které je generováno neodymovými magnety.
Magnetický obvod je tvořen tělem magnetizační hlavy, jednotlivými póly a ocelovým lanem. Magnetický tok tvoří magnetické siločáry jakož-to uzavřené křivky procházející magnetickým obvodem.

V ideálním případě, pokud nahradíme ocelové lano tyčí, prochází magnetický tok jen jednotlivými částmi magnetického obvodu a nevystupuje z tyče ven. V případě, že se ve zmagnetované části tyče vyskytne necelistvost materiálu způsobující zvýšení magnetického odporu, dojde ke změně rozložení magnetického pole v magnetizační hlavě. Vlivem této změny vznikají rozptylové toky, což jsou části magnetického toku, které vystupují nad povrch magnetované části.
Tyto změny rozložení magnetického pole a rozptylové toky jsou snímány pomocí indukčních snímačů a Hallových sond měřícího systému a signál je dále zpracováván a následně vyhodnocován.

Měření pomocí této metody však může ovlivňovat velký počet vlivů (rychlost, vibrace, rušení atd.) a proto je kladen velký důraz na kvalitu provedení samotného měření. Nedílnou součástí měření je také vizuální kontrola, při které jsou dohledány jednotlivé indikace poukazující na celkový stav lana.

Samotné vyhodnocení naměřeného signálu je operací vyžadující léta praxe, bez které nelze (především u hraničních případů) určit míru skutečného poškození a stanovit dobu reálné životnosti lana.

 

Jste zde: