INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Angažovanost v organizacích

Společnost INWIRO s. r. o. se aktivně podílí na dalším vývoji jednotlivých metod testování, modernizaci a vzniku nového vybavení. Díky kooperaci s dalšími odborníky v této oblasti získává poznatky, které využívá ve své praxi, ale také je publikační činností předává dál. Společnost se účastní odborných konferencí a veletrhů, kde sdílí své praktické zkušenosti z provozů, rovněž zde v diskuzi získává poznatky nové. Díky tomu neustálé zvyšuje odbornost svých zaměstnanců a zlepšuje celkovou kvalitu poskytovaných služeb.

Angažovanost v oblasti vývoje a inovací

Společnost INWIRO pracovala v minulost projektech v souvislosti s vývojem magnetizačních hlav pro nedestruktivní kontrolu ocelových lan. V rámci těchto vývojů spolupracuje společnost s Vysokou školou Báňskou.

Na základě dlouholeté spolupráce naše společnost navázala úzkou spolupráci se světově známou skupinou TÜV SÜD, která se angažuje v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

Účast na odborných konferencích

Zástupci společnosti INWIRO se pravidelně účastní odborných konferencí a veletrhů v oblasti problematiky ocelových lan, nedestruktivních kontrol a lanovkářských či důlních technologií. Jmenovitě lze zmínit například účast na celostátní odborné konferenci Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení. Své zkušenosti zde předával jednatel společnost Ing. Lukáš Slivečka, když za účasti odborníků přednášel o Příčinách vzniku únavových destrukcí nosných lan jeřábů a Správném postupu provádění vizuální kontroly ocelových lan. Některé z dalších odborných konferencí a veletrhů:

Jste zde: