INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Kontrola ocelových lan

Jako jediná firma v České republice nabízíme komplexní služby v oblasti kontroly ocelových lan. K našim službám patří nejen kontroly lan, ale také provádíme dílčí a celkové inspekce na zařízeních, kde jsou lana instalována, poskytujeme konzultační činnost a navrhujeme doporučení pro údržbu lan vedoucí k jejich delší životnosti. Ve spolupráci se soudním znalcem a dalšími institucemi navíc vyhotovujeme odborné posudky v případě havárie. Kontroly ocelových lan provádíme na zařízeních a konstrukcích všech druhů, kde jsou ocelová lana naistalována (lanové dráhy, vleky, těžní a důlní zařízení, jeřáby, vrtné soupravy a další).

Společnost Inwiro působí v rámci celé České republiky, Slovenska a dalších států Evropské unie a také v Turecku.

Třicet let zkušeností s prováděním inspekcí ocelových lan vedlo k vytvoření jedinečného uskupení našich odborníků na nedestruktivní testování ocelových lan a souvisejících zařízení. Naši odborníci také úzce spolupracují s Vysokou školou báňskou a jinými předními institucemi v ČR na dalším vývoji zařízení pro kontrolu ocelových lan (testování, měření a vývoj nových defektoskopických zařízení).

Našim zákazníkům se snažíme vyjít vstříc v maximální možné míře. Společně vybereme takový termín kontrol, který zákazníkovi z hlediska běžného provozu nejvíce vyhovuje. Preferujeme kontroly v pracovních dnech, ale zvláště na zařízeních s nepřetržitým provozem (šachty, lanovky na dopravu aut apod.) se můžeme přizpůsobit plánu odstávek a kontroly provést i o státních svátcích, víkendech nebo v nočních hodinách.

Naprosto prioritní jsou pro nás nenadálé situace, které ohrožují bezpečnost provozu. V těchto případech a pokud to vyžaduje situace, vyrážíme ke klientům v co možná nejkratším čase, na místě analyzujeme situaci, provedeme potřebné kontroly a určíme, zda je zařízení ještě bezpečné provozu, popřípadě navrhneme opatření, která povedou k zajištění bezpečného provozu daného zařízení. Tyto situace mohou mít velký dopad na celkový provoz, a proto se je snažíme řešit co nejrychleji bez ohledu na to, jestli je půlnoc či státní svátek.

Zkoušky ocelových lan

V rámci testování ocelových lan provádíme zkoušky, které umožní stanovit aktuální stav a bezpečnost daného lana. Kromě testování ocelových lan pomocí nedestruktivních metod, jako jsou FT metoda a vizuální kontrola, provádíme i tyto destruktivní zkoušky:

  • zkouška zkratky slouží ke zjištění mechanických vlastností ocelového lana (část lana se rozebere na jednotlivé dráty a pomocí zkoušek (tah, ohyb a krut) se zjistí jejich mechanické vlastnosti)
  • trhací zkouška v celku slouží ke zjištění skutečné síly ocelového lana (dodaná část lana se roztrhne na trhacím stroji)
  • rozbor lana slouží ke zjištění stavu lana z hlediska mechanických poškození (celá délka lana se podrobí magnetické kontrole, vybrané úseky se rozeberou a podrobí detailním analýzám)

Víte o tom, že lano není nutné vždy měnit?

Víte o tom, že lano na lanových drahách se i při vážném lokálním poškození nemusí měnit? Je povoleno vyměnit omezený počet pramenů v laně, popřípadě poškozené místo vyříznout a nahradit vložkou. Na laně můžete mít hned několik zápletů a výměny pramenů se do toho nepočítají.

Ušetříme Vám peníze za předčasně provedenou výměnu lana a díky vysoké odbornosti přesně určíme hranice maximálního využití za dodržení bezpečnosti.

Určení míry poškození

Míra poškození ocelového lana se dá rozdělit do pěti kategorií. Posouzení všech těchto pěti stupňů umožňuje pouze vysoká erudice a mnohaleté zkušenosti v oboru. Právě díky takto vysokým znalostem jsme schopni zákazníkovi nabídnout i možnost provozu zařízení bez nutného okamžitého zastavení, případně doporučit rychlou opravu při zachování bezpečnosti.

Běžná opotřebení

Mírná poškození a běžná opotřebení jsou dána běžným provozem zařízení. Jedná se např. opotřebení vzniklá třením, ohybem atd. – tato poškození se nedají eliminovat a k určitému zhoršování stavu lana bude docházet vždy.

Tento stav dokáže posoudit odborník s běžnou úrovní znalostí kontroly ocelových lan, který má povědomí o provozu daného zařízení.

Poškození, která nejsou běžná

V těchto případech většinou lze přímo vysledovat, z čeho poškození vycházejí, a dají se navrhnout opatření, která zastaví nebo zpomalí tento vývoj. Také se mohou v těchto případech zavést častější kontroly k zajištění bezpečnosti.

K posouzení takového stavu je zapotřebí detailní znalost provozu, zařízení a rizik s provozem spojených.

Lana na hraně životnosti

U lana v takovém stavu je nutná brzká výměna nebo odložení. V těchto případech se už určují opatření, která při zachování bezpečnosti provozu zajistí prodloužení životnosti lana na dobu nezbytně nutnou k přípravě výměny. Tímto naplánováním a přípravou výměny se zároveň zmenšují dopady na běžný provoz zařízení (může jít o výluky v řádech dnů).

K posouzení takového stavu je zapotřebí letitá zkušenost v problematice kontroly ocelových lan, provozu a omezení daných zařízení, aby se dala definovat všechna nutná opatření k zajištění bezpečného provozu atd. Toto posouzení vyžaduje zohlednění všech možných okolností, ovlivňujících provoz lana (např. podmínky, ve kterých je lano provozováno, možnosti kontrol, různá jiná omezení), a pouze odborníci s opravdu vysokou znalostí problematiky a mnohaletými zkušenostmi jsou schopni odhadnout míru rizik a pravděpodobný budoucí vývoj poškození lana.

Lana mimo životnost (potenciální havarijní stav)

Lano v tomto stavu už nelze bezpečně používat v běžném provozu. Definujeme potřebná opatření a kroky vedoucí k výměně lana s co nejmenším dopadem na provoz zařízení. Již se neřeší dynamika a zatížení běžného provozu, pouze se přesně definují možnosti jeho nouzového provozu před samotnou výměnou.

Posouzení takového stavu vyžaduje od odborníka nejen dlouholeté zkušenosti v problematice ocelových lan, ale také znalosti oprav (nouzových zajištění).

Přetržené lano (havarijní stav)

Provedeme analýzu provozu a ocelového lana, určíme mechanizmus přetržení a ve spolupráci se soudním znalcem najdeme jeho příčinu. Také navrhneme opatření, která v budoucnu eliminují nebezpečí poškození nově nainstalovaného lana.

U havarijních stavů je zapotřebí širokých znalostí z oboru metalografie, fyzikálních analytických metod, zkoušení ocelových lan, oboru pružnosti a pevnosti, ale také analýz a dalších metod. Zároveň je třeba disponovat znalostmi norem a předpisů, znalostí materiálů a dalších, to vše na vysokoškolské úrovni.

Výměny ocelových lan

Řada provozovatelů si výměnu lana zařizuje sama, ale i s tímto jsme schopni vám pomoci. Přestože naše společnost samotnou výměnu neprovádí, jsme schopni vám doporučit prověřené odborníky s letitými zkušenostmi, kteří vám s výměnou lana poradí (popřípadě lano zapletou) a samotnou výměnu provedou včetně instalace (upraví délku lana, zapletení, zalisování, zalití koncovek atd.)

Jste zde: