INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Certifikace a proškolenost

Zaměstnanci společnosti INWIRO jsou odborně způsobilí pro vykonávání veškerých úkonů spojených s nedestruktivním testováním. Testují a kontrolují všechny druhy zařízení a ocelové konstrukce, jako jsou lanové dráhy a vleky, ropné vrty, důlní a těžní zařízení, jeřáby aj. včetně jejich dílčích komponent - na těchto zařízeních také provádíme kompletní inspekce. Naši zaměstnanci operují po celé České republice i v zahraničí.

Jednatel společnosti Ing. Lukáš Slivečka byl jmenován zkušebním komisařem NDT metody zkoušení magnetickými rozptylovými toky a dále ČBÚ k výkonu funkce odborného znalce pro lana strojní části těžních zařízení. Všichni naši pracovníci divize nedestruktivního testování jsou certifikováni v oboru NDT podle požadavků Std 101 APC:2013 a ČSN EN ISO 9712:2013 pro tyto metody:

  • Magnetická prášková metoda (MT)
  • Kapilární metoda (PT)
  • Ultrazvuková metoda (UT)
  • Vizuální metoda (VT)
  • Magnetické rozptylové toky (FT)

Certifikace NDT metod

Všichni zaměstnanci společnosti INWIRO jsou certifikování minimálně na stupeň 2, který jim umožňuje pracovat zcela samostatně. Mohou navrhovat a volit vhodné techniky NDT kontrol a výsledky těchto kontrol interpretovat a vyhodnocovat. Následně vypracovávají zprávy o výsledcích kontrol.

Sám jednatel společnosti Ing. Lukáš Slivečka je držitelem certifikátu 3. stupně pro metodu MT. Tento nejvyšší stupeň dokládá jeho vysokou odbornou způsobilost a znalost o používaných materiálech, výrobě, procesu a výrobkové technologii při volbě NDT metod a dostatečné znalosti o dalších NDT metodách. Odborník s touto úrovní certifikátu již nese zodpovědnost za samotnou tvorbu postupů pro vykonávání NDT kontrol a zaštiťuje svou kvalifikací odbornost v rámci provádění uvedených nedestruktivních kontrol.

Jste zde: