INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Odborné posudky a poradenství

Poradenství

Součástí naší nabídky služeb je poskytování odborného poradenství v oblasti běžné údržby a prevence vzniku havarijních stavů. Díky mnohaletým zkušenostem a odborným znalostem navrhujeme doporučení pro údržbu ocelových lan, různých zařízení a konstrukcí, vedoucí k jejich delší životnosti. V případě zjištění jisté míry poškození jsme schopni poradit se zajištěním bezpečného provozu a navrhnout taková opatření, která povedou k naplánování oprav nebo výměny na dobu, která bude provozovateli zařízení nejlépe vyhovovat.

Na základě dlouholetých zkušeností navrhujeme i taková řešení, která umožní pouze částečné opravy a nikoliv kompletní výměny, které by se zadavateli mohly zbytečně prodražit, nebo by vedly k delší odstávce zařízení, než je nezbytně nutné. V řadě případů jsme tedy schopni zadavateli ušetřit provozní náklady a čas při zachování bezpečného provozu daného zařízení.

V případě oprav i výměn můžeme doporučit vhodnou a prověřenou společnost.

Odborné posudky

Vypracováváme také odborné posudky a právní rozbory. Při nenadálých situacích zjišťujeme mechanizmus poškození daného materiálu (např. ocelového lana) a ve spolupráci se soudním znalcem vysledujeme přesné příčiny vzniklé havárie. Následně navrhneme opatření, která zabrání jejímu opakování.

Ke zjištění okolností vzniku poškození naši odborníci využívají analytických metod, jako jsou destruktivní i nedestruktivní zkoušky, elektronová mikroskopie, spektrální analýzy aj.

Máme velké zkušenosti s vypracováním odborných posudků, například v těchto oblastech:

  • pracovní postupy nakládání lan
  • přetržení lan na jeřábech
  • destrukce lana při nakládání na těžním zařízení

 

Jste zde: