INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Kapilární metoda

Kapilární metodou nedestruktivní kontroly lze indikovat necelistvosti, které ústí na povrchu materiálu. Metoda je účinná u materiálů, které nejsou pórovité, s nátěrem, nasákavé a rozpustné v použitém penetrantu - detekční kapalině. Povrch materiálu musí být řádně zbaven mastnoty a nečistot.

Metoda využívá kapilárních jevů, neboli schopnosti látek vzlínat do trhlin a pórů. Následné uvolnění těchto látek (tzv. krvácení) prozradí, kde se necelistvosti nacházejí. Získáme tak informaci o jejich tvaru, velikosti a objemu.

Nespornou výhodou kontroly pomocí kapilární metody je odhalení i velmi malých necelistvostí. U této metody je možné testovat také tělesa s netypickou a složitou geometrií, např. ozubená kola.

Kapilární metodu využíváme u kontrol:

  • svarů
  • těsnosti
  • ozubených kol
  • závitů
  • šroubů

Jste zde: