INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Nedestruktivní testování

Společnost Inwiro s.r.o. poskytuje specializované služby a poradenství v oboru nedestruktivního testování

Vizuální kontrola

Vizuální kontrola zpravidla předchází všem ostatním metodám nedestruktivního testování. Náš odborník pohledem zjišťuje a hodnotí vlastnosti povrchů zkoumaného materiálu či zařízení. Kvalita vykonané vizuální kontroly se opírá o znalosti a především dlouholeté zkušenosti pracovníka vykonávajícího kontrolu. U této metody je důležitá kvalita osvětlení, jakost zkoumaného povrchu aj.

Při této kontrole hledáme vady, které mohou mít podobu trhlin, korozních míst, pórů, zápalů, tvarových odchylek, převýšení svaru, ředin, staženin a dalších. Před započetím kontroly je potřeba materiál nebo zařízení předem zbavit nečistot a mastnoty.

Vizuální kontrola se provádí přímým pohledem zkoušejícího nebo za využití dalších technických prostředků, jako jsou speciální zrcadla, kamery aj.

Hlavní výhodou této metody je rychlost a jednoduchost provedení v porovnání s jinými metodami.

Jste zde: