INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

INWIRO s.r.o.

Společnost Inwiro s.r.o. se dlouhodobě zabývá nedestruktivním testováním a strojní výrobou o vysoké přesnosti obrábění.

Projekty a dotace

Společnost INWIRO s.r.o. se v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj zapojila do programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2016-2021 řízeným MPO ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 45 % celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem „Rozvoj výrobních kapacit společnosti INWIRO s.r.o.“ s reg. číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006774. Předpokládaná doba realizace projektu je do listopadu roku 2017.

Popis projektu: Obsahem projektu je nákup CNC obráběcích center a výkonného soustruhu na kov. Jedná se o obráběcí stroje, které nám umožní flexibilně reagovat na zvyšující se nároky našich zákazníků.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření technologické a technické základny společnosti a rozšířit tak výrobní možnosti, snížit nutnost kooperace, vytvořit pracovní místa a dosáhnout vyššího obratu a zisku.

Stav projektu: Společnost INWIRO s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele jednotlivých strojů. Výběrové řízení byla ukončena výběrem dodavatelů. V červnu roku 2016 společnost INWIRO s.r.o. zakoupila 4-osé obráběcí centrum HAAS VF4., v srpnu roku 2017 3-osé obráběcí centrum Minimill a v září 2017 objednala soustruh na kov TRENS SN 550 SA.

Jste zde: